"Λουκέτο" βάζει στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης την Πέμπτη και την Παρασκευή το Συμβούλιο του. Στην ανακοίνωση του αναφέρεται ότι "το Συμβούλιο του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην 7η Συνεδρίασή του στις 28 Μαρτίου 2012 ομόφωνα αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος από κάθε δραστηριότητα την Πέμπτη 29 Μαρτίου και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, διότι:

1. Μειώθηκε ο τακτικός προϋπολογισμός του Ιδρύματος κατά 50% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2009 και

2. Με το από 21-3-2012 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, μας δηλώθηκε ότι ο λογαριασμός διαθεσίμων, από τον οποίο τροφοδοτείται το Ίδρυμά μας για τις λειτουργικές του ανάγκες έχει εξανεμισθεί. Έτσι μόλις μεταφέρθηκαν τα χρηματικά διαθέσιμα του Ιδρύματος μας στον λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτά μετατράπηκαν άμεσα σε ομόλογα του δημοσίου, παρά το ότι ήταν γνωστό ότι επίκειται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων το λεγόμενο PSI (Private Sector Involvement). Στην συνέχεια υπήχθησαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής οπότε και εξανεμίσθηκε ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος μας.

Επειδή και ανεξαρτήτως των όποιων ρυθμίσεων που εκτέθηκαν σε σχέση με την ευθύνη του διαχειριστή, ρυθμίσεις καταφανώς αμφίβολης συνταγματικότητας, το Ίδρυμα κατέθεσε σήμερα 28-3-2012 μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να διερευνηθεί η ευθύνη οιοδήποτε εμπλεκομένου στις ενέργειες που οδήγησαν στην απώλεια του προϋπολογισμού του Ιδρύματος και την δραματική οικονομική κατάσταση την οποία πλέον αντιμετωπίζουμε.

Κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές είναι αδύνατη η λειτουργία και παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και έρευνας από το τέταρτο σε μέγεθος Ανώτατο Ίδρυμα της χώρας".


πηγή: thestival.gr