Επιστολή προς όλους του αγροτικούς γιατρούς απέστειλε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας κ.Α. Λοβέρδος, με την οποία τους καλεί να μην υπερσυνταγογραφούν φάρμακα.  Οπως επισημαίνει, στον ΟΓΑ, ασφαλισμένους του οποίου εξυπηρετούν κυρίως οι αγροτικοί γιατροί, παρατηρείται αύξηση της δαπάνης. Επίσης, ο μέσος όρος συνταγής ανά γιατρό είναι υψηλότερος κατά 25% - 30% από τον αντίστοιχο των άλλων ασφαλιστικών φορέων.

Ο υπουργός προειδοποιεί τους αγροτικούς γιατρούς ότι αν δεν συνεργαστούν θα εφαρμοστούν τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, τα οποία προβλέπουν και την παύση από τα καθήκοντά τους.

Συγκεκριμένα, η επιστολή του υπουργού Υγείας προς τους αγροτικούς γιατρούς έχει ως εξής:

«Αγαπητέ/Αγαπητή

Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να γίνεις κοινωνός της πορείας της φαρμακευτικής δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ για το πρώτο δίμηνο του 2012.  

Ενώ σε επιμέρους φορείς παρατηρείται και αναγνωρίζεται σοβαρή προσπάθεια να διακρατηθεί η φαρμακευτική δαπάνη στο όριο που έχει τεθεί για το τρέχον έτος, δυστυχώς στο σύνολο των αγροτικών γιατρών, που εξυπηρετούν κυρίως άτομα που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, διαπιστώνεται υπερσυνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.  

Η υπερσυνταγογράφηση αυτή αποτυπώνεται τόσο από την αυξημένη δαπάνη που αφορά μηνιαία τον ΟΓΑ όσο και από επί μέρους ποιοτικούς δείκτες όπως ο μέσος όρος συνταγής ανά γιατρό, που είναι υψηλότερος κατά 25%-30% από τον μέσο όρο συνταγής ανά γιατρό των άλλων ασφαλιστικών φορέων.  

Αναμένοντας και τα αποτελέσματα του Μαρτίου 2012, θα ήθελα να σου γνωρίσω, ότι πέρα από τα τεχνικά μέσα που θα λάβω, όπως καθορισμό συνδυασμένων ορίων (πλαφόν) που θα αφορούν ανώτατο αριθμό ασθενών, ανώτατου μηνιαίου επιτρεπομένου ποσού συνταγογράφησης, ανώτατου επιτρεπομένου μηνιαίου μέσου όρου συνταγής, θα εφαρμοστούν με την μεγαλύτερη δυνατή ένταση, οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που ψήφισε η Βουλή και αφορούν τις κάθε είδους ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των γιατρών, που παραβιάζουν τους κανόνες της ορθής και χρηστής συνταγογράφησης.  

Σε κάθε περίπτωση όμως διατηρώ την πεποίθηση, ότι θα γίνεις κοινωνός και συμμέτοχος της προσπάθειας που κάνει η χώρα για να μπορέσει να αποκτήσει την οικονομική της αυτοτέλεια, προσπάθεια η οποία εν τέλει αποσκοπεί στην διατήρηση του κοινωνικού κράτους.  

Ο Υπουργός

Ανδρέας Λοβέρδος».Πηγή: tovima.gr