«Εμπαιγμό» χαρακτηρίζουν οι τουριστικοί πράκτορες τις διατάξεις του άρθρου 119 του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες Διατάξεις» του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό τουρισμό. Ο ΗΑΤΤΑ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο αντί να απελευθερώνει το έργο των ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και τις ανάγκες του ελληνικού τουρισμού, διαιωνίζει το πρόβλημα και θωρακίζει τα ΚΤΕΛ, που ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό στις τουριστικές επιχειρήσεις.

«Παράλληλα, προσφέρει απλόχερα ποσό ύψους 45.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των ΚΤΕΛ ΑΕ ή μετόχων αυτών, τη στιγμή που όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, δεν υπήρχαν κονδύλια για την τουριστική προβολή της Ελλάδας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ΗΑΤΤΑ καλεί τον υπουργό Μεταφορών «να δώσει εξηγήσεις γιατί προωθούνται αυτές οι διατάξεις αυτή τη χρονική περίοδο και μάλιστα με την ένδειξη του κατεπείγοντος», απευθύνοντας έκκληση στον πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία της χώρας να παρέμβουν.