Αρχίζει η εξυπηρέτηση των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας από την Εθνική Τράπεζα.  Για την άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων καταθετών έχουν ανοιχθεί νέοι λογαριασμοί, σε αντιστοίχηση με τους λογαριασμούς που τηρούσαν στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. 

Στους νέους λογαριασμούς μεταφέρθηκαν τα υπόλοιπα καταθέσεων όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εν λόγω Συνεταιριστικής Τράπεζας. 


Η Εθνική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι η προσέλευση των νέων πελατών, στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής, είναι απαραίτητη μόνο σε περίπτωση που επιθυμούν να διενεργήσουν άμεσα συναλλαγές.