Την αντίθεση του στη δημιουργία κέντρων κράτησης παράνομων μεταναστών εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, με κατά πλειοψηφία απόφαση του. Στην μαραθώνια συνεδρίαση μετείχαν και οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας, ενώ στην απόφαση της περιφέρειας επισημαίνεται ότι δεν προτίθεται να υποδείξει κανένα χώρο στην Θεσσαλία προς την κατεύθυνση αυτή καθώς κανένας χώρος δεν είναι διαθέσιμος. Ενώ επισημαίνει ότι για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται μία ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική.