Βουτιά από 15% έως και 25% σημειώνουν τα ενοίκια την επαγγελματική στέγη, αλλά και στις κατοικίες, λόγω της οικονομικής ύφεσης, της ανεργίας και των λουκέτων στα καταστήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κατακρημνιστεί ακόμη και 50%.

Το δρόμο για τις μειώσεις ανοίγουν επίσης δικαστικές αποφάσεις,, αλλά και 26 επιτροπές που λειτουργούν στις Περιφέρειες, όπου ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μπορούν να προσφύγουν για εξωδικαστικό συμβιβασμό. 

Όπως προκύπτει από έρευνα του «Έθνους», ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, επιδιώκουν συμβιβασμούς για μειώσεις των μισθωμάτων, καθώς οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να μείνουν με το ακίνητο άδειο και οι ενοικιαστές να μετατραπούν σε οφειλέτες. 

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με στοιχεία του προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ότι 60.000 έμποροι χρωστούν από ένα έως δύο ενοίκια. 

Όπως γράφει το δημοσίευμα, οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες που δεν τα βρίσκουν στο ύψος των μειώσεων, μπορούν να προσφύγουν στις ειδικές επιτροπές που έχουν συσταθεί στις Περιφέρειες, ώστε να προχωρήσουν σε διακανονισμό. 
Εφόσον υπάρξει συμφωνία, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο εκτελείται αμέσως. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια.