Σήμερα καταβάλλεται, μαζί με τη σύνταξη, το δώρο Πάσχα στους συνταξιούχους του ΟΓΑ και την Πέμπτη στους συνταξιούχους του ΙΚΑΗ καταβολή του δώρου στους συνταξιούχους θα γίνει με κατάθεση στον λογαριασμό τους είτε σε τράπεζα είτε στα ΕΛΤΑ.
   
Την Πέμπτη θα καταβληθεί το επίδομα του Πάσχα στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η καταβολή του δώρου, θα πρέπει να γίνει έως τη Μεγάλη Τετάρτη.

   
Τη Μεγάλη Τετάρτη, επίσης, καταβληθούν από το ΝΑΤ η σύνταξη Μαΐου και το δώρο Πάσχα. 

   
Εντός των επομένων ημερών θα καταβληθεί από τον Οίκο του Ναύτου το επίδομα των 235 έως 300 ευρώ που λαμβάνουν ως δώρο οι άνεργοι ναυτικοί, μετά από σχετική απόφαση που υπεγράφη από την αρμόδια υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 'Αννα Διαμαντοπούλου.