Στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων προχωρούν τα υπουργεία Πολιτισμού και Προστασίας του Πολίτη, μέσω προγράμματος εκπαίδευσης 2.000 ατόμων που αποτελούν το προσωπικό φύλαξης.    Η εκπαίδευση ξεκινά από τη Δευτέρα 2 Απριλίου και για επτά ημέρες σε 23 πόλεις της Ελλάδας.   

Οι εκπαιδεύσεις είναι ημερήσιες και θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, των Αστυνομικών Υπηρεσιών και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό των φορέων αυτών.