Σύμφωνους βρίσκει εμπόρους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορά στον κανονισμό του ΙΚΑ, και προβλέπει την υποχρεωτική από το Μάιο καταβολή μέσω τραπεζών των ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των μισθών των εργαζομένων. Ωστόσο, οι έμποροι δείχνουν να διαφωνούν με την ταυτόχρονη καταβολή των μισθών μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σε κοινή επιστολή τους προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου διευκρινίζουν ότι λόγω των ειδικών συνθηκών στην οικονομία οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, σε ποσοστό 50%, δεν είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν ένα τέτοιο μέτρο, καθώς αυτό δυσκολεύει τη συνήθη πρακτική των τμηματικών καταβολών.

Οι δύο οργανώσεις προτείνουν τη σταδιακή εφαρμογή του μέτρου μισθοδοσίας. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι για το 2012 καλόθα ήταν να ισχύσει για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους, για το 2013 για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 30 εργαζόμενους και από το 2014, διαθέτοντας και την εμπειρία των προβλημάτων που δημιουργούνται από την οικονομική κατάσταση, και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.