«Το πρόβλημα της χρηματοδότησης των ΑΕΙ αντιμετωπίστηκε θετικά» και «τα Ιδρύματα θα χρηματοδοτηθούν απρόσκοπτα από τον προϋπολογισμό τους μέχρι τον Ιούλιο. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης με τροπολογία», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Εν τω μεταξύ την Παρασκευή 6 Απριλίου, θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση στο υπουργείο Παιδείας, η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην εφαρμογή του νόμου για τα ΑΕΙ. Το πόρισμα της Ομάδας θα υποβληθεί μέχρι τη 15η Μαΐου.

Σε κοινή ανακοίνωση του υπουργού Παιδείας και του αναπληρωτή υπουργού, Κ. Αρβανιτόπουλου, γνωστοποιείται εξάλλου ότι η Ομάδα Εργασίας διευρύνεται με τη συμμετοχή των προέδρων του ΤΕΙ Καλαμάτας, κ. Ανδρέα Κανάκη και του ΤΕΙ Σερρών, κ. Δημητρίου Πασχαλούδη, του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ, κ. Νικολάου Σταυρακάκη και του προέδρου της ΟΣΕΠ - ΤΕΙ, κ. Ιωάννη Τσάκνη, καθώς και του καθηγητή Γ. Παγουλάτου.


TAGS