Ολοκληρωμένη πρόταση για την απαλλαγή της αγοράς από τα προϊόντα απομίμησης -προϊόντα «μαϊμού»- κατέθεσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου στο υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, με σχετική τροπολογία που κατάρτισε η Συνομοσπονδία και προτείνει να ενταχθεί στο σχέδιο νόμου για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προτείνει:

- Την αυτεπάγγελτη δέσμευση των παραποιημένων προϊόντων από τις αρμόδιες αρχές.

- Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου σώματος ορκωτών εκτιμητών, το οποίο θα εκτιμά τα δεσμευμένα προϊόντα και θα αποφαίνεται εάν αυτά είναι κλεψίτυπα και αντίγραφα κατοχυρωμένου σήματος ή όχι.

- Εφόσον το πόρισμα του ανεξάρτητου εκτιμητή είναι θετικό και το εκτιμώμενο αντικείμενο αποτελεί προϊόν παραποίησης, τότε αυτό να καταστρέφεται άμεσα από την αρχή που το δέσμευσε.

Με την πρόταση, η ΕΣΕΕ ζητά από το υπουργείο την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της αγοράς, δηλαδή τη θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας του νόμιμου και οργανωμένου εμπορίου από την κάθε είδους διακίνηση προϊόντων απομίμησης σήματος, που παραβιάζει κατοχυρωμένα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
TAGS