«Όχι» στις ρυθμίσεις για την «αξιολόγηση των Δημοσίων Υπηρεσιών και του υπηρετούντος προσωπικού στο Δημόσιο», λέει με ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ. Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων και τον περιορισμό των εργαζομένων στο Δημόσιο, κατά 150.000 και πλέον έως το 2015.

«Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής και της βιωσιμότητας ενός συστήματος αξιολόγησης, που ως στόχο θα έχει το δημοκρατικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την αναβάθμιση της κρατικής μηχανής, είναι η αποκομματικοποίηση του Δημοσίου και η απεξάρτηση της Δημόσιας Διοίκησης από αναχρονιστικές νοοτροπίες και πελατειακές πρακτικές» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.
TAGS