Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έπειτα από προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2000, με απώτερο στόχο την ενίσχυση και προώθηση του ακαδημαϊκού τους έργου.
δυο πλευρές εξετάζουν το ενδεχόμενο διοργάνωσης συνεδρίου - πιθανότατα στη Μυτιλήνη - μέσα στον Ιούνιο ή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.


Πηγή: Ναυτεμπορική