Από 9 Απριλίου έως 25 Μαΐου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι καπνοπαραγωγοί να υποβάλουν αίτηση για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των δύο Δράσεων με προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ για την κάθε μία. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την δράση «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι τέως καπνοπαραγωγοί, οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση 60 ευρώ για το στρέμμα ετησίως. 

Για τη δράση «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν οι καπνοπαραγωγοί, που ενεργοποίησαν το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις καπνοπαραγωγικές περιοχές κι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Η ενίσχυση ανά στρέμμα είναι 93,6 ευρώ.