Την πρώτη θέση στα θανατηφόρα τροχαία καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το 2005 ήταν στην τρίτη θέση με 150 νεκρούς ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους και το 2010 βρέθηκε στην πρώτη με 110 νεκρούς.  

Κατά τη διάρκεια ημερίδας επισημάνθηκε ότι τα περισσότερα δυστυχήματα οφείλονται μεταξύ άλλων στο χαμηλό επίπεδο παιδείας στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας.  

Επίσης τονίστηκε ότι η πολιτεία δεν έχει δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπισή τους.


πηγή: skai.gr