Θέμα χρόνου είναι η απόκτηση νέου ατομικού αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Σάμου, μετά τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. Το νέο αξονικό μηχάνημα έχει ήδη παραγγελθεί και αναμένεται να φτάσει στη Σάμο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι λόγω της μη σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, ο όγκος των εξετάσεων στο Νοσοκομείο έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% αφού δεν καλύπτονται πλέον οι εξετάσεις των ασφαλισμένων στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, αλλά θα πρέπει οι ίδιοι να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της εξέτασης.