Απαγορεύτηκαν οι κατατάξεις δικαστικών υπαλλήλων στο νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο μετά από δύο προσωρινές διαταγές προέδρων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.  Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει εκδοθεί και απόφαση αναστολής από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά για το ίδιο θέμα.