Άρχισαν οι διαδικασίες ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών. Οι εργασίες στην παλιά πόλη Ναυπλίου χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ με το ποσό των 2.029.000 ευρώ και αναμένεται να αναδιαμορφώσουν την παλαιά πόλη, διατηρώντας συγχρόνως το παραδοσιακό στοιχείο της.

Οι εργασίες καλύπτουν μεγάλο μέρος της παλιάς πόλης και περιλαμβάνουν πλακοστρώσεις κατά μήκος των δρόμων της περιοχής του έργου, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών με ομοιόμορφα επιτοίχια παραδοσιακού τύπου και με ταυτόχρονη μελέτη φωτισμού ώστε να φωτίζεται επαρκώς η περιοχή.

Επιπλέον θα γίνει αναβάθμιση με επισκευές στα δίκτυα κοινής ωφελείας, έτσι ώστε να μην χρειαστεί στο μέλλον να ξανασκαφτεί η περιοχή.