Από την 1η Ιουνίου και όχι από την 1η Μαΐου, θα ισχύσει η ταυτόχρονη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών αμοιβών και φόρων μέσω των τραπεζών και των Ταχυδρομείων, σύμφωνα με προσθήκη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που συζητείται στη Βουλή.  
Παράλληλα, σύμφωνα με τις προσθήκες, αλλάζει η πρόβλεψη για έκπτωση 5% επί των ασφαλιστικών εισφορών για όσους επιχειρηματίες είναι συνεπείς στην καταβολή τους για τρεις συνεχόμενους μήνες και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.  
Οι μήνες αυξάνονται σε τέσσερις, ενώ το ποσοστό έκπτωσης θα ορίζεται ανάλογα με τα έσοδα του ΙΚΑ από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας και τη Διοίκηση του Ιδρύματος.  

Σύμφωνα με άλλες ρυθμίσεις:  

-Δεν αναζητούνται οι εισφορές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, όσων μέχρι την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου, ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ αφού έτυχαν εξαίρεσης από την ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ.  

-Εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΟΑΕΔ και μετά τις 30 Ιουνίου, οι αρμοδιότητες που είναι σχετικές με την απασχόληση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.  

-Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εισπράττονται μέσα στο επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο ενώ εξοφλούνται οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ όχι μόνο προς τους ιατρούς του ΙΚΑ αλλά και προς το υπόλοιπο, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.  

Πηγή: naftemporiki.gr