Έτοιμοι να καταθέσουν ομαδικές αγωγές κατά του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο δηλώνουν οι φαρμακαποθηκάριοι καθώς όπως υποστηρίζουν δεν τους δίνεται εύλογος χρόνος διάθεσης των αποθεμάτων τους ύστερα από τη νέα απόφαση για μείωση των τιμών στα φάρμακα.  «Οι φαρμακαποθήκες έχουν βρεθεί σε δυσχερή θέση, η οποία φτάνει στα όρια της απόγνωσης και της επιβίωσης», δηλώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων κρίνοντας ως υπέυθυνο τον Ανδρέα Λοβέρδο αφού όπως υποστηρίζουν δεν έδωσε την αναγκαία και λογική προθεσμία για τη διάθεση των αποθεμάτων φαρμάκων, που έχουν αγοραστεί από τη βιομηχανία με τις παλαιές τιμές.  

«Με τη νέα απόφαση για μείωση των τιμών στα φάρμακα, ο υπουργός δίδει προθεσμία μόνο τριών εργάσιμων ημερών για τη διάθεση των αποθεμάτων, που είναι υποχρεωμένες οι φαρμακαποθήκες από το νόμο να διαθέτουν, με αποτέλεσμα τα φάρμακα αυτά να πρέπει τώρα να διατεθούν σε τιμές χαμηλότερες της κτήσης» τονίζει χαρακτηριστικά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων.

Οι φαρμακαποθηκάριοι καλούν τον υπουργό Υγείας να επιμηκύνει την προθεσμία για την πώληση των αποθεμάτων ή να προβλέψει το σύστημα της διπλής τιμής για ένα διάστημα και για τα συγκεκριμένα αποθέματα φαρμάκων, που έχουν αγοραστεί με τις παλαιές τιμές.