Σε επίσχεση εργασίας έχουν προχωρήσει οι γιατροί του νοσοκομείου Κορίνθου, διεκδικώντας την καταβολή δεδουλευμένων από τον Δεκέμβριο του 2011.
Παράλληλα, η ένωση νοσοκομειακών ιατρών Κορινθίας κάνει λόγω για σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του νοσοκομείου Κορίνθου και επισημαίνει σοβαρότατες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, αλλά και σε στοιχειώδη υλικοτεχνική υποστήριξη.