Και από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα χορηγούνται φάρμακα υψηλού κόστους, στην περίπτωση που κάποιο απ΄ αυτά παρουσιάζει έλλειψη στα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ μετά τις δυσκολίες που παρατηρήθηκαν στη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.

Όπως επισημαίνεται, μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να χορηγούνται τα συγκεκριμένα φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων.

Στις συγκεκριμένες συνταγές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων ή από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.

Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά.

Πηγή: tovima.gr