Επτά νέες περιπτώσεις Πατρινών που εισέπρατταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συντάξεις νεκρών συγγενών τους εντόπισαν οι υπάλληλοι του ΙΚΑ Ανω Πόλης. Το ΙΚΑ διένειμε χιλιάδες ευρώ μηνιαίως χωρίς καν να ελέγχει την ύπαρξη των δικαιούχων. 
Στη λίστα αναγραφόταν: «Αποθανών τον Φεβρουάριο του 2001, εισπραχθέν ποσό από συγγενή του 59.810 ευρώ
Αποθανών Αύγουστος 2010 εισπραχθέν ποσό 10.935 ευρώ
Αποθανών Ιούνιος 2005 εισπραχθέν ποσό 22.200 ευρώ
Αποθανών Φεβρουάριος 2009  εισπραχθέν ποσό 2.133 ευρώ
Αποθανών Απρίλιος 2010, εισπραχθέν ποσό 6.196 ευρώ
Αποθανών Δεκέμβριος 2010, εισπραχθέν ποσό 2.641
Αποθανών Νοέμβριος 2010, εισπραχθέν ποσό 12.209».

Οι έλεγχοι συνεχίζονται. 

Πηγή: dete.gr