Το αρμόδιο για την εκλογική διαδικασία Τμήμα του Αρείου Πάγου (Τμήμα Α1) εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συγκεκριμένα, μέχρι την τρίτη ημέρα του Πάσχα, 17 Απριλίου 2012, τα δικαστήρια της χώρας, οι Δικηγορικοί και Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι πρέπει να διαβιβάσουν στον Άρειο Πάγο κατάλογο με τα ονόματα όσων έχουν δικαίωμα να διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι, ενώ την επόμενη ημέρα (18 Απριλίου 2012) πρέπει οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί υπάλληλοι και το υπουργείο Δικαιοσύνης να διαβιβάσει και πάλι στον Άρειο Πάγο τις αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων.
 
Η εγκύκλιος του Αρείου Πάγου (270/2012) προβλάπει ότι οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, όλων των Πολιτικών-Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων όλης της χώρας, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το υπουργείο Δικαιοσύνης υποχρεούνται να αποστείλουν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 17 Απριλίου 2012, τους ονομαστικούς καταλόγους των μελών τους (κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά), που κατά το νόμο διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι. Στους καταλόγους αυτούς δεν θα συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις των μελών αυτών κατά εφετειακή περιφέρεια με παράλληλα σημείωση του Πρωτοδικείου, όπου ασκούν καθήκοντα, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να αποστείλει ονομαστικούς καταλόγους: α) των υπαλλήλων της Κεντρικής του Υπηρεσίας, β) των επιμελητών ανηλίκων, γ) των άμισθων υποθηκοφυλάκων όλης της χώρας και δ) των έμμισθων υποθηκοφυλάκων όλης της χώρας, που κατά την εκλογική νομοθεσία έχουν δικαίωμα να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής.

Ήδη, στα δικαστήρια της χώρας, τους Δικηγορικούς Συλλόγους κ.λπ. έχουν διαβιβαστεί τα νέα έντυπα των αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης που θα καταθέσουν οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι στους Συλλόγους τους, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους, ενώ επισημαίνεται στην εγκύκλιο ότι τα παλαιά έντυπα δεν ισχύουν.

Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης. Κατόπιν αυτών οι υπηρεσίες και οι Σύλλογοι πρέπει να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης, οι οποίες είναι απαραίτητο να διαβιβαστούν στον Άρειο Πάγο μέχρι την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012. Οι αιτήσεις προτίμησης θα είναι σαφώς διαχωρισμένες από τις εξαίρεσης (σε ξεχωριστούς φακέλους).

Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι κάθε υποψήφιος δικαστικός αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο αίτηση, ενώ υποβολή περισσότερων αιτήσεων με ίδιο ή διαφορετικό περιεχόμενο ενέχει τον κίνδυνο αυτόματου αποκλεισμού του από οποιοδήποτε διορισμό. Δεκτές δεν θα γίνουν αιτήσεις προτίμησης για μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες, για αναπληρωματικούς αντιπροσώπους και για συνυπηρέτηση.
 
Από την πλευρά του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε ότι όσοι δικηγόροι επιθυμούν να διορισθούν δικαστικοί αντιπρόσωποι ή να εξαιρεθούν πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο αίτησης μέχρι την 18η Απριλίου 2012 στο Σύλλογο (Ακαδημίας 60) και στο κτίριο 7 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης των Αθηναίων δικηγόρων μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, ενώ ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για: α) μονοεδρικές περιφέρειες (Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Φωκίδας και Σάμου), β) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους και γ) συνυπηρετήσεις.

Επίσης, δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις προτίμησης που θα αναγράφουν: α) Συγκεκριμένα τμήματα, διαμερίσματα ή συνοικισμούς, β) περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, γ) περισσότερους από ένα Δήμο και δ) περισσότερες από μία εκλογική περιφέρεια.

Στους προς διορισμό δικηγόρους δεν περιλαμβάνονται: α) όσοι συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους, β) όσοι τελούν σε αναστολή και σε άδεια απουσίας στο εξωτερικό, γ) όσοι δεν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση του 2011, δ) όσοι εκτίουν πειθαρχική ποινή παύσης, ε) οι δικηγόροι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια και στ) οι βουλευτές και ευρωβουλευτές.