«Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης της Θεσ/νίκης, κατά τη διάρκεια Περιφοράς Επιταφίων των Ι.Ν. Αγίου Μηνά, Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου του Παλαμά και της του Θεού Σοφίας».
Α' ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  

1. Από ώρα 16.30΄ της 13-04-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:  
α. Ιων. Δραγούμη, στο τμήμα της από Εγνατία μέχρι Αγ. Μηνά
β. Αγ. Μηνά, στο τμήμα της από Ιων. Δραγούμη μέχρι Κατούνη
γ. Κατούνη, στο τμήμα της από Αγ. Μηνά μέχρι Τσιμισκή
δ. Τσιμισκή, στο τμήμα της από Κατούνη μέχρι Κομνηνών
ε. Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Τσιμισκή μέχρι Εγνατία
στ. Εγνατία, στο τμήμα της από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Ελ. Βενιζέλου.  
2. Από ώρα 13.30΄ της 13-04-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στις παρακάτω οδούς:  
α. Ιων. Δραγούμη, στο τμήμα της από Ερμού μέχρι Αγ. Μηνά
β. Αγ. Μηνά, στο τμήμα της από Ιων. Δραγούμη μέχρι Κατούνη
γ. Κατούνη, στο τμήμα της από Αγ. Μηνά μέχρι Τσιμισκή.      

Β' ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  


1. Από ώρα 20.30΄ της 13-04-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:  
α. Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από Ιων. Δραγούμη μέχρι Αγν. Στρατιώτη
β. Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από Φιλίππου μέχρι Αγ. Δημητρίου
γ. Ολύμπου, στο τμήμα της από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Πελοποννήσου
δ. Πελοποννήσου, στο τμήμα της από Ολύμπου μέχρι Αγ. Δημητρίου.  
2. Από ώρα 15.30΄ της 13-04-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στις παρακάτω οδούς:  
α. Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από το ύψος του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου μέχρι Μακ. Αμύνης
β. Πελοποννήσου, στη δεξιά πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας),στο τμήμα της από Ολύμπου μέχρι Αγ. Δημητρίου
γ. Ολύμπου, στη δεξιά πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας), στο τμήμα της από την Ελ. Βενιζέλου μέχρι Τ. Παπαγεωργίου.      

Γ' ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ)  


1. Από ώρα 20.00΄ της 13-04-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:  
α. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από Μητροπόλεως μέχρι Λεωφ. Νίκης
β. Λεωφ. Νίκης, στο τμήμα της από Αγ. Σοφίας μέχρι Βογατσικού
γ. Βογατσικού, στο τμήμα της από Λεωφ. Νίκης μέχρι Μητροπόλεως
δ. Κούσκουρα, στο τμήμα της από Μητροπόλεως μέχρι Τσιμισκή
ε. Τσιμισκή, στο τμήμα της από Κούσκουρα μέχρι Αγ.Σοφίας
στ. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από Τσιμισκή μέχρι Λεωφ. Νίκης.  
2. Από ώρα 15.30΄ της 13-04-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στις παρακάτω οδούς:  
α. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από Μητροπόλεως μέχρι Προξ. Κορομηλά
β. Βογατσικού, στην αριστερή πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας), στο τμήμα της από Λεωφ. Νίκης μέχρι Μητροπόλεως
γ. Κούσκουρα, στην αριστερή πλευρά (σύμφωνα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας), στο τμήμα της από Μητροπόλεως μέχρι Τσιμισκή.      

Δ' ΚΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ  


Από ώρα 20.30΄ της 13-04-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση της περιφοράς του Επιταφίου, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:  
α. Αγ. Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγ. Σοφίας
β. Ερμού, στο τμήμα της από Ελ. Βενιζέλου μέχρι την πλατεία Αγ. Σοφίας
γ. Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους
δ. Π.Π. Γερμανού, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Π. Μελά
ε. Π. Μελά, στο τμήμα της από την οδό Π.Π. Γερμανού μέχρι τη συμβολή της με τις οδούς Αλ. Σβώλου και Κεραμοπούλου
στ. Μακένζι Κινγκ, στο τμήμα της από την πλατεία Αγ. Σοφίας μέχρι την οδό Π. Μελά
ζ. Κεραμοπούλου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με τις οδούς Π. Μελά και Αλ. Σβώλου μέχρι τη συμβολή της με την πλατεία Αγ. Σοφίας.  
- Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από την Υπηρεσία.  
- Μικρότερης έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα, λόγω περιφοράς Επιταφίων, θα δημιουργηθούν τις βραδινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής, σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες του νομού.  
- Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια περιφοράς των Επιταφίων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Πηγή: seleo.gr