Έξι δικαστικές ενώσεις επισημαίνουν τους κινδύνους ασφαλείας που εγκυμονεί η ανάρτηση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» των δικαστών και εισαγγελέων στο Διαδίκτυο.
Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου της Βουλής Ευάγγελο Αργύρη και τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πέτρο Χριστόφορο, οι ενώσεις ζητούν να μην αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία, όπως τα ονόματα συγγενικών προσώπων, η διευθύνση κατοικίας και ο αριθμός κυκλοφορίας των ΙΧ. Παράλληλα, σε άλλη επιστολή τους προς τον κ. Χριστόφορο οι δικαστικές ενώσεις ζητούν να εξεταστεί η συνταγματικότητα της νέας διάταξης.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4065/2012 (άρθρο 3), θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των δικαστών, εισαγγελέων, των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των νομαρχών, δημάρχων, διοικητών οργανισμών, προέδρων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δημοσιογράφων, διοικητών Τραπεζών.