Την υλοποίηση νέας δράσης για τον εθελοντικό επαναπατρισμό μη νόμιμων μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα μας προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δεδομένης της σταθερά μεγάλης αύξησης, που παρουσιάζουν οι αιτήσεις εθελοντικού επαναπατρισμού μεταναστών.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες, με νέα πρόσκληση προκήρυξε ενέργειες συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 ευρώ που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης των εθελουσίων επιστροφών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ετησίου προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και την Ελλάδα (25%).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής www.yptp.gr (στην ενότητα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής).