Γερμανική έρευνα του Πολυτεχνείου του Άαχεν εκτιμά πως οι ακτές του βορείου Αιγαίου είναι ευάλωτες σε ενδεχόμενο τσουνάμι ιδιαίτερα μετά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις.   Ο καθηγητής γεωλογίας Κλάους Ράιχερτερ του Πολυτεχνείου του Άαχεν εκτιμά, βάσει στοιχείων που συνέλεξε τα τελευταία χρόνια στις ακτές του βορείου Αιγαίου, πως ο κίνδυνος εμφάνισης τσουνάμι δεν είναι αμελητέος. Ο Ράιχερτερ δημοσιεύει την έρευνά του στην ετήσια σεισμολογική έκθεση της «Seismological Society of America», στην οποία μελετά τις περιπτώσεις εμφάνισης φαινομένων τσουνάμι στον ελλαδικό χρόνο τα τελευταία 5.000 χρόνια.  

Μελέτες πάνω στη γεωλογική ιστορία του Αιγαίου  
Σύμφωνα με τα στοιχεία του γερμανού καθηγητή, τα οποία προκύπτουν από γεωλογικές μετρήσεις στην περιοχή του βορείου Αιγαίου τα τελευταία χρόνια, η εν λόγω περιοχή εμφανίζεται ευάλωτη σε ενδεχόμενες καταστροφές από την απότομη μετατόπιση θαλάσσιων μαζών προς τις ακτές ιδαίτερα μετά από ισχυρούς σεισμούς. Μάλιστα τα θαλάσσια κύματα εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν ύψος 3-5 μέτρα ύψος και να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές στις ακτές.  

Έχοντας μελετήσει τη γεωλογική ιστορία της περιοχής κατά τις 5 τελευταίες χιλιετηρίδες, ο Ράιχερτερ δηλώνει πως «με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα, το γεγονός τα ότι φαινόμενα τσουνάμι που έχουν παρατηρηθεί στο Αιγαίο δεν αποτέλεσαν μεμονωμένα περιστατικά αλλά παρατηρήθηκαν περισσότερες φορές, μας οδηγεί στην εκτίμηση πως ενδέχεται να επαναληφθούν».  


πηγή: Deutsche Welle - skai