Συνεχίζονται οι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία σε ιατρεία για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Δικογραφίες σχηματίσθηκαν σήμερα σε βάρος τριών γιατρών για τη μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και άλλων συναφών φορολογικών παραβάσεων. Από τους αστυνομικούς φορολογικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), σε τρεις περιπτώσεις και ειδικότερα:

Σε ιατρείο μαιευτήρα-χειρούργου γυναικολόγου στο Κερατσίνι, ο γιατρός δεν είχε καταχωρήσει ασθενή στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών και δεν είχε εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Σε ιατρείο χειρούργου-οδοντιάτρου στην Ανάβυσσο, ο γιατρός δεν εξέδωσε απόδειξη παροχής υπηρεσιών, όπως επίσης δεν υπήρχε σχετική εγγραφή ασθενούς στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν προγενέστερες εγγραφές από την ημερομηνία θεώρησης του τηρούμενου Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων. 

Σε ιατρείο, επίσης χειρούργου οδοντιάτρου, το οποίο συστεγάζεται με το προηγούμενο, ο γιατρός δεν καταχωρούσε εγγραφές στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών, δεν είχε εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και παρατηρήθηκαν προγενέστερες εγγραφές από την ημερομηνία θεώρησης του τηρούμενου Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν, μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, θα υποβληθούν στις αρμόδιες Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών.