Ανακριβές χαρακτηρίζει η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευμα εφημερίδας που κάνει λόγο για «χορηγό» όσον αφορά στη λειτουργία του κέντρου μεταναστών στην Αμυγδαλέζα. «Δεν υπάρχουν, ούτε θα μπορούσαν να υπάρχουν χορηγίες για τη λειτουργία του εν λόγω κέντρου. Οι δωρεές ελληνικών επιχειρήσεων και Ελλήνων επιχειρηματιών προς την ΕΛ.ΑΣ., που είναι πολύτιμες στις σημερινές συνθήκες της κρίσης γίνονται αποκλειστικά για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής της υποδομής», διευκρινίζει η σχετική ανακοίνωση.
Επισημαίνεται ακόμη ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στην Αμυγδαλέζα έγινε «με απόλυτη τήρηση των κανόνων νομιμότητας που προβλέπονται τόσο από το εσωτερικό δίκαιο, όσο και από την Κοινοτική νομοθεσία».

«Η πρόσκληση των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό έγινε με αποκλειστικά κριτήρια την τεχνική και οργανωτική τους δυνατότητα να ανταποκριθούν στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και να ολοκληρώσουν αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα, εν όψει της κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης έναρξης και λειτουργίας τους», ξεκαθαρίζει η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζοντας ότι η χρηματοδότηση του έργου γίνεται με κοινοτικούς πόρους.