Δήλωση του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» σε απάντηση δημοσιεύματος  
Το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» καταγγέλλει την προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας που επιχειρεί το δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» της 22ας Απριλίου 2012 περί «ύποπτου εμβάσματος».

Το Ίδρυμα, ως κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δέχεται δωρεές για την εκπλήρωση των, εκ του καταστατικού του, σκοπών, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής πολιτείας.  


Η δωρεά του κ. Α. Λουκόπουλου, μέσω του ομώνυμου καταπιστεύματος, στην οποία αναφέρεται και ο ίδιος με σχετική δήλωσή του, κοινοποιήθηκε στις φορολογικές αρχές και καταβλήθηκε ο αναλογούν φόρος. Κατόπιν αυτού, ουδεμία εκκρεμότητα υφίσταται μεταξύ του Ιδρύματος και των Ελληνικών αρχών.

Στην εν λόγω δωρεά δεν υπάρχει τίποτα «ύποπτο», ουδεμία «κατάθεση εγγράφων εκκρεμεί επί μήνες» και ουδόλως αυτή προήλθε από εταιρεία και μάλιστα φάντασμα, όπως το «Πρώτο Θέμα» άστοχα και κακόβουλα ισχυρίζεται, αλλά από καταπίστευμα (trust). Το ‘Ιδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την αήθη προσπάθεια σπίλωσής του και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του.