Σε εφαρμογή τίθεται σύντομα το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διαγνωστικών πράξεων (e- diagnosis) για τους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).  
Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα αναλαμβάνουν την υλοποίηση προγράμματος μηχανογράφησης, μέσω του οποίου θα καταχωρούνται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που  συνταγογραφούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ και στις οποίες υποβάλλονται οι ασφαλισμένοι.

Έτσι, ο ΕΟΠΥΥ και τα συμβεβλημένα κέντρα θα έχουν ακριβή εικόνα  όχι μόνο για τον συνολικό αριθμό των διενεργούμενων εξετάσεων στην προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών αλλά και για τον αριθμό των διενεργούμενων εξετάσεων ανά ασφαλισμένο. Σημειωτέον ότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το τρέχον έτος δεν θα υπερβεί τα 352 εκατ. ευρώ σε ό,τι αφορά τις ιατρικές εξετάσεις.  

Τη σχετική συμφωνία για την άμεση υλοποίηση του προγράμματος υπέγραψαν η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), κ. Γιώργος Βουγιούκας. 
Βάσει αυτής κάθε μέλος του Συνδέσμου θα «χρηματοδοτεί»  το σύστημα της ηλεκτρονική συνταγογράφησης e-diagnosis  με το 1 o/oo επί των απαιτήσεων του από τον ΕΟΠΥΥ

«Ο κλάδος μας δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στην επιτυχία του εγχειρήματος ΕΟΠΥΥ και της απομείωσης των δαπανών στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Με την πράξη μας αυτή, στοχεύουμε αφ’ ενός μεν στον αυτοέλεγχο και αφ’ ετέρου στην εξάλειψη της προκλητής ζήτησης και της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης» αναφέρει με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης ο κ. Βουγιούκας, καλώντας ωστόσο και τον ΕΟΠΥΥ «να τηρήσει τις δημόσιες δεσμεύσεις του για την εξόφληση του πρώτου διμήνου του 2012 στις 30/04/2012  του τρέχοντος έτους, ούτως ώστε, αφ’ ενός να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει ισότιμα το σύνολο των παρόχων του». 
 
Διαγωνισμός και για ηλεκτρονικό σύστημα ραντεβού 
 

Ο Οργανισμός προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ζήτησης υπηρεσιών Υγείας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου στην έδρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 13,7 εκατ. ευρώ. 

Το έργο αφορά τη στελέχωση θέσεων εργασίας για την παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής του συστήματος και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σε θέματα διαχείρισης της ζήτησης υπηρεσιών Υγείας. 

Με την εφαρμογή του προγράμματος ο ασφαλισμένος θα μπορεί να κλείνει με ένα τηλεφώνημα ραντεβού με συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ από τις 7 πμ έως τις 7μμ.  

Πηγή: protothema.gr
TAGS