Την ικανοποίησή του για την κατάργηση του κριτηρίου της εντοπιότητας σε ορισμένες κατηγορίες προσλήψεων στο Δημόσιο, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη κάνοντας λόγο για θετικό βήμα.
Όπως σημειώνει η ανεξάρτητη Αρχή, η κατάργηση της εντοπιότητας, που προώθησε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κινείται στην κατεύθυνση όσων είχε διαπιστώσει ο Συνήγορος σε ειδική έκθεσή του ήδη από το 2009. Με τη νέα ρύθμιση, εκτιμά, γίνεται πιο ορθολογικό το σύστημα προσλήψεων και προσαρμόζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς παύει πλέον η δυσμενής μεταχείριση πολιτών άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.  

Συγκεκριμένα με τη νέα ρύθμιση:  

α) Καταργείται η προσαύξηση της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ εάν είναι δημότες Δήμων που ανήκουν σε παραμεθόριες περιοχές ή δημότες Δήμων με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους. Η κατάργηση της προσαύξησης δεν αφορά μόνο τους δημότες, αλλά όλους τους μόνιμους κατοίκους. Συνεπώς, τονίζεται, οι πολίτες της Ε.Ε που διαμένουν στην Ελλάδα μπορούν πλέον να συμμετέχουν στους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, εφόσον βέβαια πληρούν και τις άλλες προϋποθέσεις του νόμου, χωρίς να υφίστανται διακριτική μεταχείριση λόγω της ιθαγένειας τους.  

β) Επίσης, στις διαδικασίες πρόσληψης βάσει προτεραιότητας καταργείται η προσαύξηση των 150 μορίων, για τους υποψηφίους που είναι δημότες του Δήμου που τις διενεργεί. Σύμφωνα με τη νέα διατύπωση της διάταξης, την προσαύξηση λαμβάνουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι [και όχι αποκλειστικά οι δημότες] των Δήμων παραμεθορίων περιοχών και Δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.  
 
Πηγή: naftemporiki.gr