Αυτή την ώρα εξελίσσεται επιχείρηση σκούπα στην οδό Μενάνδρου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.