Με μήνυση και αγωγή 500.000 ευρώ, για ηθική βλάβη, κατά του ΙΚΑ, απειλεί το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο επιχειρηματίας, Μιχάλης Ζορπίδης, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ). Στην δικαστική προσφυγή του ο κ. Ζορμπίδης υποστηρίζει ότι δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και το χρέος προς το ΙΚΑ, το οποίο την προηγουμένη της μήνυσης η εταιρεία είχε σπεύσει να διακανονίσει, δεν δικαιολογεί την κατάθεση μήνυσης. Η οφειλή της εταιρείας την ώρα της μήνυσης ήταν πολύ κάτω των 150.000 ευρώ που δικαιολογεί ο νόμος και συγκεκριμένα έφθανε στα 82.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, μία από τις εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος, όχι νόμιμος εκπρόσωπος,  η «Ζορπίδης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Τουριστικών - Ξενοδοχειακών - Μεταφορικών Επιχειρήσεων», είχε για την περίοδο Νοέμβριου - Δεκέμβριου 2011 οφειλές στο ΙΚΑ 162.000 ευρώ. Στις 24 Φεβρουαρίου κατεβλήθη το ποσό 73.162,76 ευρώ και ένα μήνα μετά, έξι ημέρες πριν λήξει η σχετική προθεσμία του νόμου για ρύθμιση, έγινε ο διακανονισμός στο ΙΚΑ για τα 82.000 ευρώ.

TAGS