Ο Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερώθηκε για τη διακίνηση διαφόρων προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε σκόνη αυγού, η οποία είχε παράνομα παρασκευαστεί, ενώ επιπλέον σε επίσημο εργαστηριακό έλεγχο από τις πολωνικές αρχές ανιχνεύτηκε σε αυτή η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella.   Πρόκειται για τα κάτωθι προϊόντα, τα οποία διακινήθηκαν από την ελληνική εταιρεία «ΑΝΕΛΙΞΗ ΕΠΕ» μέσω της πολωνικής επιχείρησης «Mamut Sp. z.o.o. ul»:  

-  Κρουτόν φυσική γεύση -Grzanki tradycyjne , 500 και 180 gr  

-  Κρουτόν σκόρδο, κρεμμύδι – -Grzanki Grzanki ziołowe, 180 gr,  με αριθμό τεμαχίων 7648 και ημερομηνία λήξης 12.02.2013  

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα καταναλώσουν.

πηγή: EΦΕΤ
TAGS