Όλη την ημέρα θα λειτουργούν τα φαρμακεία του ΕΣΥ. Από την προσεχή εβδομάδα τα φαρμακεία των Δημόσιων Νοσοκομείων θα λειτουργούν και τα απογεύματα, προκειμένου να εξυπηρετούν κυρίως χρονίως πάσχοντες, που λαμβάνουν φάρμακα για σοβαρές ασθένειες

Τα φάρμακα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χορηγούνται ήδη από τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα φαρμακεία του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Ο υπουργός Υγείας, σύμφωνα με το tovima.gr, έχει ήδη δώσει σχετική εντολή στους διοικητές των νοσοκομείων, να εξασφαλίσουν την επάρκεια των φαρμάκων αυτών και οι πολίτες να εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία των πλησιέστερων στους τόπους κατοικίας τους Νοσοκομείων. 

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, που απευθύνονται στα Δημόσια Νοσοκομεία και προσέρχονται στα φαρμακεία τους, θα καταγράφονται σε ειδικό μητρώο, έτσι ώστε στο εξής να μην παρουσιάζεται πρόβλημα στην εκτέλεση των συνταγών.

Αναφορικά με το θέμα των εφημεριών οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας παρακολουθούν καθημερινά την κατάσταση, ανά νοσοκομείο και ανά ειδικότητα, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και δηλώνουν ότι έχουν ήδη ανταποκριθεί στα όσα δεσμεύτηκαν, με την αποπληρωμή των εφημεριών Ιανουαρίου στις 24/04/2012.
TAGS