Παράταση στη λειτουργία των Γραφείων Ταυτοτήτων στις αστυνομικές υπηρεσίες, ενόψει εκλογών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος αποφάσισε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Τα Γραφεία Ταυτοτήτων θα λειτουργούν το Σάββατο (05.05.2012) κατά τις ώρες 08.00 έως 18.00 και την Κυριακή (06.05.2012) κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00.

Παράλληλα,  ανακοινώθηκε ότι σε περιπτώσεις έκδοσης ή αντικατάστασης δελτίων ταυτότητας, θα εκδίδεται άμεσα αυτό, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να βρουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη - Δικαιολογητικά.