Ζήτημα διεκδικήσεων θέτουν πρατηριούχοι κατά των μελών του κυκλώματος κλοπής καυσίμων, που εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και το ΣΔΟΕ. Τα μέλη του κυκλώματος, όπως ανακοινώθηκε, παρακρατούσαν ποσότητες καυσίμων κατά την παράδοση στους βενζινοπώλες και οι κλοπές δεν γίνονταν αντιληπτές επειδή οι ποσότητες που έλειπαν ήταν σχετικά μικρές σε κάθε παράδοση. Ωστόσο σε ημερήσια βάση, όπως έγινε γνωστό, οι δράστες υπεξαιρούσαν περί τους 2,3 τόνους καυσίμων.

Η ΠΟΠΕΚ αναφέρει ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος προκειμένου τα μέλη της να διεκδικήσουν το σύνολο της αξίας των απωλεσθέντων ποσοτήτων καυσίμων. Θέτει επίσης το ερώτημα προς τον Σύνδεσμο των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, ποιός ευθύνεται για τη σφράγιση των βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων και γιατί βρέθηκε μεγάλος αριθμός μολυβδοσφραγίδων στα χέρια των συλληφθέντων βυτιοφορέων.

Η Ομοσπονδία επαναλαμβάνει τέλος ότι «η εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου διακίνησης όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης θα κλείσει τα παράθυρα που εκμεταλλεύονται τα συγκεκριμένα κυκλώματα αφού θα παρακολουθείται η διακίνηση κάθε λίτρου καυσίμου. Επιβεβαιώνει δε την ανάγκη τα συστήματα αυτά -όπως έχει δεσμευθεί και ο πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος- να εγκατασταθούν σε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης καυσίμων και όχι μόνο στον τελευταίο κρίκο, δηλαδή τα πρατήρια».