Απαλλαγή  από την φορολόγηση των εκτός Αγίου Ορους περιουσιακών στοιχείων τους ζητούν οι μοναχοί που ολοκλήρωσαν την Τρίτη τη διπλή σύναξή τους.

Οι μοναχοί εμφανίζονται θορυβημένοι από τις συνεχείς οχλήσεις της Πολιτείας για φορολόγηση και επισημαίνουν ότι έχουν ιδιότυπο καθεστώς και δεν πληρώνουν φορολογία, καθώς τα έσοδα από τα ακίνητα που έχουν τους χρησιμεύουν για τη συντήρηση των μοναστηριών και των ιδίων.

Οι μοναχοί,  αποφάσισαν ομόφωνα να δώσουν προθεσμία έως τις 14 Μαΐου για να συναντηθούν με τους αρμόδιους υπουργούς και διαφορετικά απειλούν πως θα διακόψουν κάθε σχέση με την Πολιτεία και ότι θα διαμαρτυρηθούν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις ομόδοξες χώρες για διωγμό.