Σε πέντε δόσεις με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα θα μπορούν οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου να καταβάλλουν τα δίδακτρα. 

Το ΕΑΠ προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, μετά από πληθώρα αιτημάτων των φοιτητών, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν το σύνολο των διδάκτρων. 

Όσοι φοιτητές επιλέξουν την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής σας με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στο τμήμα Φοιτητικού Μητρώου τα ακόλουθα: 

1) το είδος της κάρτας σας (Master ή Visa) 

2) τον αριθμό της κάρτας σας 

3) το όνομα του κατόχου της κάρτας [σε περίπτωση που η κάρτα δεν ανήκει στο φοιτητή θα πρέπει υποχρεωτικά να αποστέλλεται (ταχυδρομικά ή με φαξ) σχετική επικυρωμένη εξουσιοδότηση από Δημόσια Αρχή], 

4) την ημερομηνία λήξης της κάρτας 

5) τον τριψήφιο κωδικός ασφαλείας * CVC/CVV που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας, δεξιά, στην περιοχή της υπογραφής και 

6) τον αριθμό δόσεων που επιθυμείτε (1-5). 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να γνωστοποιηθούν στο τμήμα Φοιτητικού Μητρώου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

1. e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος σπουδών σας, π.χ. [email protected]

2. Με τηλεομοιοτυπία – fax στον αριθμό 2610 367650 

3. Με την προσωπική τους παρουσία στα γραφεία του τμήματος Μητρώου Φοιτητών του Ε.Α.Π. στην Πάτρα ή στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην Αθήνα 


Πηγή: skai.gr