Τη διαγραφή όλων  των προστίμων, ανεξαρτήτως ύψους που έχουν επιβληθεί ως αποζημίωση διατήρησης αυθαιρέτων και κατασκευών εντός δασικής έκτασης αποφάσισε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες θα παραχωρήσουν οικιοθελώς τα κτίσματα για κατεδάφιση. Οι σύμβουλοι Επικρατείας, με βάση τη δασική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί μέσα σε δάσος ή δασική έκταση, έκριναν ότι δυσμενείς για τους πολίτες συνέπειες αίρονται, αν οι αυθαίρετες κατασκευές παραδοθούν οικειοθελώς προς κατεδάφιση.

Έτσι στις περιπτώσεις αυτές οι πολίτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που τους έχει επιβληθεί με σχετικό πρωτόκολλο για τη διατήρηση των αυθαιρέτων σε «όποιο ποσό και αν έχει ανέλθει αυτή».