Υπέγραψε την απόφαση για τις μεταθέσεις, τοποθετήσεις και αποσπάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Γιάννης Ραγκούσης. Οι πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις καταρτίζονται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και κοινοποιούνται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νέο νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όσα στελέχη έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια σε μία υπηρεσία μπορούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου να υποβάλλουν αναφορά για μετάθεση.

Οι πίνακες των υπό μετάθεση στελεχών κοινοποιούνται ως τις 30 Μαϊου και οι ετήσιες τακτικές μεταθέσεις υλοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι τη 5η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Για διάστημα 25 ετών συνολικής υπηρεσίας καθορίζεται για κάθε στέλεχος ανώτερο όριο μεταθέσεων οι οκτώ μεταθέσεις, εκτός του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους.

Μετά την παρέλευση 25 ετών, το στέλεχος μετατίθεται κατά προτεραιότητα στον τόπο προτίμησής του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό σε τόπο που απέχει το ανώτερο 80 χιλιόμετρα από αυτόν και μετά την παρέλευση 30ετίας συνολικής υπηρεσίας μετατίθεται υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησης εφόσον υπάρχουν και κενές θέσεις του οικείου Κλάδου για την ειδικότητα και τον βαθμό του.

Διευκολύνσεις για να μετατεθούν στον τόπο προτίμησής τους παρέχονται σε στελέχη που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες όπως π.χ για όσους έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με άνω του 67% αναπηρία ή πάσχουν οι ίδιοι από αναπηρία άνω του 50%.

Τέλος, όσοι ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία από την αποστρατεία δεν μπορούν να αναλάβουν θέση ευθύνης και δεν μετατίθενται σε θέσεις εξωτερικού.

Με πληροφορίες από tovima.gr