Εκδόθηκε από το ΥΠΕΣ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των αρμόδιων υπουργών Τ. Γιαννίτση και Φ. Σαχινίδη για το εκλογικό επίδομα των δημοτικών υπαλλήλων που θα απασχοληθούν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου.
Στην ΚΥΑ αναφέρεται αναλυτικά τόσο ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν, όσο και το συνολικό ποσό της αποζημίωσής τους σε κάθε ένα δήμο.

Όπως προκύπτει από το σχετικό πίνακα, η αποζημίωση που θα λάβουν οι εν λόγω υπάλληλοι, θα είναι περίπου 100 ευρώ.