Με πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις απειλεί τους δικαστικούς αντιπροσώπους ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τέντες, σε περίπτωση που αρνηθούν να μεταβούν στις εκλογικές περιφέρειες που έχουν επιλεχθεί, σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε στους εισαγγελείς Πρωτοδικών και τους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι έχουν παραλάβει το διορισμό τους δεν μπορούν να τον αποποιηθούν.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφέρει ότι «παρατηρείται το φαινόμενο δικαστικοί αντιπρόσωποι εμφανιζόμενοι ενώπιον των εισαγγελικών αρχών να εκδηλώνουν πρόθεση αποποιήσεως του διορισμού τους διά της επιστροφής του εγγράφου διορισμού τους μετά την παραλαβή του».

Και καταλήγει: «Οι τακτικοί και αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, μη έχοντες το δικαίωμα αποποιήσεως του διορισμού τους, είναι υποχρεωμένοι να εμφανίζονται στον τόπο του διορισμού τους δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία και να εκτελούν εγκαίρως και επιμελώς τα καθήκοντά τους.

Επομένως, οι εισαγγελείς Πρωτοδικών δεν πρέπει να δέχονται επιστροφές διοριστηρίων αλλά αντιθέτως οφείλουν να υποδεικνύουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους τις ως άνω υποχρεώσεις τους, υπενθυμίζοντας σε αυτούς τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, που υπέχουν στην περίπτωση που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους».