Εξι νέοι κλάδοι μαθημάτων συγκροτούνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να ανοίγουν νέες θέσεις για διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία.
Πρόκειται για τους κλάδους Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ, συστήνεται ο ακόλουθος αριθμός θέσεων:  
- 200 θέσεις για ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας  
- 100 θέσεις για ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας  
- 100 θέσεις για ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων  
- 60 θέσεις για ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών  
- 5 θέσεις για ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης  
- 288 θέσεις για ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ
- 192 θέσεις για ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΤΕΙ

Οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν.