Συνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η επιστράτευση (πολιτική κινητοποίηση) των ναυτικών των επιβατηγών, οχηματαγωγών κλπ πλοίων του εμπορικού ναυτικού που έγινε το Νοέμβριο του 2010, μετά την πολυήμερη απεργία που είχε κηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).
Συγκεκριμένα, η ΠΝΟ είχε κηρύξει το Νοέμβριο του 2010 απεργία ζητώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για το 2010. Όμως, με αποφάσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, τα πληρώματα των επιβατηγών, επιβατηγών οχηματαγωγών και φορτηγών οχηματαγωγών πλοίων του εμπορικού ναυτικού κηρύχθηκαν σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης.

Οι  δύο κυβερνητικές αποφάσεις επισημαίνουν ότι η παρατεινόμενη απεργία των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων «έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην κοινωνική ζωή της χώρας, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την έλλειψη εφοδιασμού των κατοίκων των νησιών που βρίσκονται σε απομόνωση, σε καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης και απειλεί τη διακοπή της ομαλής λειτουργίας των μονάδων παροχής Υπηρεσιών Υγείας».

Η ΠΝΟ προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζητώντας να ακυρωθούν οι δύο επίμαχες αποφάσεις υποστηρίζοντας ότι η επιστράτευση των ναυτικών «αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγματος, στις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων 29,105, 87 και 98 της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, στο άρθρο 4 παρ. 2 και 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο άρθρο 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, οι οποίες απαγορεύουν την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών απεργών, ακόμη και αν συντρέχει κατάσταση από την οποία προκαλείται απειλή για τη δημόσια υγεία, διότι η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών απεργών καταλύει το δικαίωμα της απεργίας και ισοδυναμεί με υποχρέωση παροχής αναγκαστικής εργασίας».

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 1623/2012 απόφασή της απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της ΠΝΟ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η από το άρθρο 22 του Συντάγματος κατοχυρωμένη ελευθερία της εργασίας «επιτρέπεται να καταλυθεί, διά της επιβολής επιτάξεως προσωπικών υπηρεσιών, μόνον στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος, για την αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση ''ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία"».

Ακόμη, οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι «ο κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων των νησιών, τον οποίο επικαλείται η Διοίκηση, δικαιολογεί την επιβολή των μέτρων της πολιτικής κινητοποίησης και της επιτάξεως των προσωπικών υπηρεσιών» σύμφωνα το Σύνταγμα και το σχετικό νόμο.

Στη συνέχεια, η Ολομέλεια του ΣτΕ τονίζει ότι «στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώθηκε αιτιολογημένα η ύπαρξη κινδύνου για την υγεία των κατοίκων των νησιών, η αντιμετώπιση του οποίου δικαιολογεί, κατά το άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος, την έκδοση των προσβαλλομένων πράξεων» και κατά συνέπεια «πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο λόγος με τον οποίο προβάλλεται» από την πλευρά της ΠΝΟ ότι «οι προσβαλλόμενες πράξεις εξεδόθησαν κατά κατάχρηση εξουσίας, με μόνο σκοπό να ματαιώσουν την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος των ναυτεργατών».

Πηγή: In.gr