Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 14 Μαΐου, λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε πλάτος μιάμισης λωρίδας στο τμήμα μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου και Σίνα στις 12 και 14 Μαΐου, τις ώρες 17.30 έως 23.00, καθώς και στις 13 Μαΐου κατά τις ώρες 06.00 έως 23.00.