Μικροένταση δημιουργήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην είσοδο των εγκαταστάσεων της Χαλυβουργίας Ελλάδος στον Ασπρόπυργο. Περίπου 100 άτομα προσπαθούν να μπουν στο εργοστάσιο να δουλέψουν παρουσία του γενικού διευθυντή αλλά εμποδίζονται από απεργούς, που συνεχίζουν την απεργία για 197 ημέρες.   

Οι απεργοί υποστηρίζουν ότι στο εργοστάσιο μπορούν να μπουν τα διευθυντικά στελέχη αλλά όχι οι εργαζόμενοι καθώς υπάρχει απόφαση για απεργία.  

Γίνονται διαπραγματεύσεις στην είσοδο του εργοστασίου.