Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου και ως τις 31 Μαΐου, θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) στους δικαιούχους, σύμφωνα με νεότερη διευκρινιστική ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.   Το ΕΚΑΣ θα καταβληθεί στις 22 Μαΐου, μαζί με τη σύνταξη του Ιουνίου 2012. Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. παραμένουν στα επίπεδα του έτους 2011.  

- Για συνολικά ποσά εισοδήματος έως 7.715,65 ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ύψους 230,00 ευρώ κατά μήνα.  

- Από 7.715,66 έως 8.018,26 ευρώ το επίδομα διαμορφώνεται στα 172,50 ευρώ  

- Από 8.018,27 μέχρι και 8.219, 93 ευρώ στα 115,00 ευρώ και  

- Από 8.219,94 μέχρι και 8.472,09 στα 57,50 ευρώ  

Επίσης, χορηγείται επίδομα 30 ευρώ εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα εξής κριτήρια:  

- Ποσό εισοδήματος από 8.472,10 μέχρι 9.200,00 ευρώ  

- Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ  

- Συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.500,00 ευρώ.
TAGS